Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε
Είμαστε η «Balanced Dog Training Team», μια ομάδα εκπαιδευτών η οποία εφεξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρία».

Συλλογή δεδομένων
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώσετε την φόρμα υιοθεσίας για το project “Train a Stray” ή την φόρμα εγγραφής στο newsletter. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μια νόμιμη και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση υιοθεσίας ή να εγγραφείτε στο newsletter. Η αποτυχία παροχής των δεδομένων θα οδηγήσει στην αποτυχία ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών.

Για τα στοιχεία που συλλέγουμε, ώστε να πραγματοποιηθεί η αίτηση υιοθεσίας για το project “Train a Stray”, νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί η σύμβαση με τον Χρήστη. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως αναγκαία, για την ολοκλήρωση του αιτήματος του.

Για τα στοιχεία που συλλέγουμε, ώστε να πραγματοποιείται η αποστολή newsletters προς τον Χρήστη, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Χρήστη, η οποία δίνεται ελεύθερα, ρητά και ειδικά στη σχετική φόρμα.

Για τα στοιχεία που συλλέγουμε, ώστε να πραγματοποιείται άμεση διαφήμιση στον Χρήστη, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Χρήστη, η οποία δίνεται ελεύθερα, ρητά και ειδικά στη σχετική φόρμα.

Για τα στοιχεία που συλλέγουμε, ώστε να πραγματοποιείται διαδικτυακή διαφήμιση, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Χρήστη, η οποία δίνεται ελεύθερα, ρητά και ειδικά στη σχετική φόρμα.

Τι συλλέγουμε από εσάς
Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση υιοθεσίας, σας ζητείται να μας γνωστοποιήσετε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα: το ονοματεπώνυμο σας, το email σας και το τηλέφωνο σας.

Για να εγγραφείτε στο newsletter μας θα σας ζητείτε να μας γνωστοποιήσετε το email σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν πραγματοποιείτε μια αίτηση υιοθεσίας για το project “Train a Stray” έχοντας παράλληλα επιλέξει το κουτάκι δεξιά από το κείμενο “Θέλετε να μαθαίνεται για τα νέα μας πρώτοι καθώς και να ενημερώνεστε για τα καινούρια εκπαιδευτικά μας άρθρα” ή την εγγραφή στο newsletter, είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσουμε το αίτημα σας στην κάθε περίπτωση. Επιπλέον είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανέναν περιορισμό, την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες ή τις δράσεις που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιέφεραν, την δημιουργία προωθητικού και διαφημιστικό υλικού και την προώθηση του σε εσάς.

Όσον αφορά την αίτηση υιοθεσίας, στην περίπτωση που δεν συμπληρώσετε το κουτάκι δεξιά από το κείμενο “Θέλετε να μαθαίνεται για τα νέα μας πρώτοι καθώς και να ενημερώνεστε για τα καινούρια εκπαιδευτικά μας άρθρα”, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την διεκπεραίωση της αίτησης σας αλλά και για την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με αυτήν.

Που φυλάσσονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Παίρνουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και άλλων στοιχείων πολύ σοβαρά. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στους προσωπικούς μας servers για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση των αιτημάτων σας, για την ενημέρωση και για την προώθηση που αφορά τις υπηρεσίες και τις μελλοντικές μας δράσεις, εκπαιδευτικά άρθρα και νέα. Επιπλέον χρησιμοποιούμε το Mail Chimb (μια πιστοποιημένη ασπίδα απορρήτου) για να αποθηκεύουμε κάποια από τα δεδομένα σας για σκοπούς marketing.

Σε ποιους μπορεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε συγκεκριμένους συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με το web site και το marketing της επιχείρησης.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι απαιτούμε την μέγιστη προστασία των δεδομένων σας από τους συνεργάτες μας και ότι η μεταφορά των δεδομένων σας από εκείνους σε άλλους απαγορεύεται ρητά. Τέλος, δεν πουλάμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης υιοθεσίας για το project “Train a Stray” χωρίς να επιλέξετε το κουτάκι δεξιά από το κείμενο “Θέλετε να μαθαίνεται για τα νέα μας πρώτοι καθώς και να ενημερώνεστε για τα καινούρια εκπαιδευτικά μας άρθρα”, διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των κηδεμόνων του Bidi και της Titi.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης υιοθεσίας για το project “Train a Stray” και έχοντας επιλέξει το κουτάκι δεξιά από το κείμενο “Θέλετε να μαθαίνεται για τα νέα μας πρώτοι καθώς και να ενημερώνεστε για τα καινούρια εκπαιδευτικά μας άρθρα”, διατηρούμε τα δεδομένα σας υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των κηδεμόνων του Bidi και της Titi. Επιπλέον επιλέγοντας το προαναφερθέν κουτάκι, μας δίνετε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο εσείς μας επιτρέπετε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα δεδομένα σας από τους προσωπικούς μας επικοινωνώντας με την Εταιρία. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα εάν το επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Εταιρία.

Newsletters
Σε περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter, συλλέγουμε το email σας για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail για τα νέα μας άρθρα, τις υπηρεσίες, τις δράσεις και νέα μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα σας φυλάσσονται όπως προαναφέρθηκε, για όσο καιρό επιθυμείτε να παραμείνετε εγγεγραμμένος στο newsletter. Έχετε την δυνατότητα να διαγραφείτε από την λίστα των newsletter σε κάθε newsletter που παραλαμβάνετε. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα εάν το επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Εταιρία.

Τα δικαιώματα σας στα δεδομένα σας
Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα για την προστασία των δεδομένα σας:

• Το δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα διόρθωσης ή τροποποίησης των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.
• Το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να αιτηθείτε να σταματήσει για προσωπικούς σας λόγους η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Εμείς τότε πρέπει να πράξουμε αυτό που αιτείστε.

Εάν το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση που πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας υπέστησαν επεξεργασία παράνομα.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από το browser σας να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή. Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας, επιτρέπουν την εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές και τις προτιμήσεις σας. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα πχ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies για την ταυτοποίηση του Χρήστη των υπηρεσιών μας, καθώς και για να θυμάται τις προτιμήσεις του (session cookies). Έτσι, ο Χρήστης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ή την επίσκεψη αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου πληροφορίες. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και με σκοπό την διευκόλυνση του Χρήστη των υπηρεσιών μας και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί και το cookie της Onesignal, με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της και την ενημέρωση των επισκεπτών της. Στην περίπτωση όμως αυτή, αναζητείται πάντοτε η ρητή συγκατάθεση του Χρήστη για την αποδοχή της λήψης των ειδοποιήσεων. Η IP Address του χρήστη δεν αποθηκεύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Επίσης χρησιμοποιούνται και cookies τρίτων (third party cookies), όπως είναι τα Google Adwords και Google Analytics cookies, το Facebook Pixel cookie, καθώς και το DART cookie της Google Adsense, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη:

Google Adwords και Google Analytics cookies
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την προώθηση και διαφήμιση της Εταιρείας μας στο διαδίκτυο, και ανήκουν στην υπηρεσία Google Adwords – Display Advertising καθώς και στην εφαρμογή Google Analytics, η οποία συλλέγει στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, στην εφαρμογή της Google Analytics, γίνεται χρήση της δυνατότητας ανωνυμοποίησης της IP του επισκέπτη, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίηση της IP του εκάστοτε χρήστη και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του Χρήστη.

Facebook Pixel cookie
To cookie αυτό χρησιμοποιείται για την προώθηση και διαφήμιση της Εταιρείας μας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε στοιχεία απόδοσης της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας μας στο Facebook και στις εφαρμογές που ανήκουν σε αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο balanceddogtrainingteam@gmail.com.

Θέλετε tips για τον σκύλο σας?

Εγγραφτείτε στο newsletter μας

Train a Stray