Δωρεάν πρώτο συμβουλευτικό ραντεβού γνωριμίας και αξιολόγησης του χαρακτήρα του σκύλου σας

δωρεαν αξιολόγηση

Στη σχολή μας πιστεύουμε πως κάθε άτομο είναι μοναδικό. Αυτό σημαίνει πως σε μια ομάδα σκύλου και ανθρώπου  έχουμε δύο διαφορετικούς χαρακτήρες με μοναδικά χαρακτηριστικά. Αυτή η ομάδα συμβιώνει και  συν-εξελίσσεται  καθώς αναπτύσσει δεσμούς, συνήθειες και αφοσίωση. Για τους λόγους αυτούς καθώς και για αρκετούς ακόμα,  παρέχουμε ένα πρώτο δωρεάν ραντεβού γνωριμίας και αξιολόγησης του χαρακτήρα του σκύλου σας. Στο ραντεβού αυτό κάθε σκύλος αφενός περνάει από συγκεκριμένες δοκιμασίες που θα προβάλουν τον χαρακτήρα του και αφετέρου κάθε ιδιοκτήτης μας επικοινωνεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες που έχει από το σκύλο του. Αυτά είναι τα δυο πρώτα και σημαντικότερα στάδια για την σωστή εκπαίδευση του σκύλου σας. Βάσει αυτών θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο και μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικά για εσάς.

Τι περιλαμβάνει το πρώτο κομμάτι της αξιολόγησης που αφορά τον ιδιοκτήτη

Στο πρώτο σκέλος της  συνάντησης διεξάγεται μια σύντομη συνέντευξη του ιδιοκτήτη για θέματα σχετικά με:

 1. Την εικόνα που έχει για το σκύλο του (η εικόνα που έχει ο ιδιοκτήτης για το σκύλο του είναι πρωτεύουσας σημασίας)
 2. Το τι προσδοκά ο ιδιοκτήτης από το σκύλο του
 3. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει (οτιδήποτε σχετίζεται με τον σκύλο και το περιβάλλον συμβίωσης-διαβίωσης)
 4. Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτά τα προβλήματα έως σήμερα

Τι περιλαμβάνει το δεύτερο κομμάτι της αξιολόγησης που αφορά το σκύλο

Το δεύτερο κομμάτι της αξιολόγησης έχει να κάνει με το σκύλο σας. Η ματιά του εκπαιδευτή μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες σχετικά με το σκύλο σας, κάτι που από το τηλέφωνο είναι αδύνατον να συμβεί, αρχικά γιατί οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τον ιδιοκτήτη δεν είναι πάντοτε ακριβείς και δεύτερον γιατί ο σκύλος, σαν κοινωνικό ζώο, αλληλοεπιδρά σε ερεθίσματα με τρόπους που η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του είναι εμφανή σε ένα έμπειρο μάτι. 

Έτσι στην αξιολόγηση του σκύλου θα μπορέσουμε να δούμε:

 1. Τον χαρακτήρα του σκύλου αφού θα εκτεθεί σε μια σειρά διαδικασιών
 2. Τον τρόπο που ο σκύλος διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος
 3. Τα ένστικτα του σκύλου και πόσο αυτά επηρεάζουν την κρίση του, αφού έρθει αντιμέτωπος με πολύ δυνατά ερεθίσματα.
 4. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την γενικότερη συμπεριφορά του σκύλου.
 5. Τη σχέση που έχει ο σκύλος με τον ιδιοκτήτη του.

Ο σκύλος επίσης θα περάσει σε αυτή την πρώτη συνεδρία μια σειρά δοκιμασιών που ακολουθούνται από τη σχολή μας ούτως ώστε να βγει στην επιφάνεια και το πρόβλημα που μπορεί να έχει αλλά και η ένταση του. Οι δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Τις Αντιδράσεις του σκύλου σε νέο περιβάλλον.
 2. Τις Αντιδράσεις του σκύλου με άγνωστους ανθρώπους.
 3. Τις Αντιδράσεις του σκύλου, στην παρουσία άλλων σκύλων με διαφορετικό χαρακτήρα και ταπεραμέντο.
 4. Τις Αντιδράσεις του σκύλου στην παρουσία άλλων ζώων (π.χ. τις γάτες).
 5. Τις Αντιδράσεις του σκύλου σε απότομες αλλαγές στο περιβάλλον.
 6. Τις Αντιδράσεις του σκύλου σε δυνατούς ήχους.
 7. Έλεγχος της αυτοπεποίθησης του σκύλου με διάφορους τρόπους, όπως το να απομακρυνθεί από τον ιδιοκτήτη του, να ανέβει σε ψηλά σημεία κ.α.
 8. Η άνεση του σκύλου και η προσαρμοστικότητα του στο χώρο.
 9. Η προθυμία του σκύλου να συνεργαστεί και να παίξει με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει.
 10. Τα επίπεδα ηρεμίας του σκύλου.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και άκρως απαραίτητες για έναν εκπαιδευτή σκύλων, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην ομάδα που πρέπει να βοηθήσει και να μπορέσει να δώσει λύσεις.

Στο τέλος αυτής της συνεδρίας θα σας εξηγήσουμε με ακρίβεια τι πρέπει να κάνετε από την πλευρά σας για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα- πρόκληση καθώς και τι θα πρέπει να διδάξουμε στο σκύλο σας για να αλλάξει η συμπεριφορά του. Εάν αποφασίσετε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας, μαζί θα χτίσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και το χρόνο σας, έχοντας πάντα σαν οδηγό την ηθική και επιστημονικά ορθή μεταχείριση του σκύλου σας.

Αυτή η πρώτη συνεδρία διάγνωσης και συμβουλευτικής είναι δωρεάν.

Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τον ιδιοκτήτη να ακολουθήσει την εκπαίδευση της σχολής μας εφόσον δεν συμφωνεί με την προσέγγιση του εκπαιδευτή.    

Δώστε την ευκαιρία στο σκύλο σας να σας γνωρίσει και κάντε στον εαυτό σας το δώρο να μάθετε από αυτόν.

Balanced Dog Training Team

Train a Stray