Εγγραφείτε στο newsletter μας

Διαγωνισμός

Όροι:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρεία με την επωνυμία “BALANCED DOG TRAINING TEAM  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.” και έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης , οδός Αεροδρομίου 59 (στο εξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει μέσω της ιστοσελίδας της στο facebook & στο instagram, διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός»). Ο νικητής θα λάβει ως δώρο μία πλήρη εκπαίδευση σκύλου ( πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσησ) για τη χρονική περίοδο που ορίζει το πιο πάνω πρόγραμμα. Ο Νικητής θα πρέπει να υποδείξει στον χώρο μας κάποιο αποδεικτικό που να τον συνδέει με το πρσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά το χρόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοργανώτρια, σε οποιαδήποτε θυγατρική αυτής, στη διαφημιστική της εταιρεία, οι συγγενείς πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού, οι σύζυγοι αυτών, όπως και οι εργαζόμενοι στο Εκπαιδευτήριο .

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 10/10/2018 και ώρα 18:00 μμ έως και την 10/11/2018 και ώρα 18:00 μμ. Ως έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που έλαβαν χώρα αποκλειστικά εντός των άνω χρονικών ορίων.

4. Προκειμένου να λάβει κάποια μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Like στην Επίσημη σελίδα του Balanced Dog Training Team | https://www.facebook.com/balanceddogtrainingteam/
  2. Εγγραφή στο NewsLetter της επίσημης ιστοσελίδας |  https://balanceddogtraining.gr/διαγωνισμός-πρόγραμμα-βασικής-εκπαί/
  3. Follow στο instagram https://www.instagram.com/balanceddog_trainingteam/
  4. Κοινοποίηση τον Διαγωνισμό ( Δημόσια ) στον Facebook

5. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  Διαγωνιζόμενος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής και να επαναλάβει την διαδικασία . Στην περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανηλίκων κατόπιν ψευδούς δήλωσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την εν λόγω συμμετοχή.

6.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθει μετά το τέλος της κλήρωσης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής random.org. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στα email που έχουν δηλωθεί στο newslleter της επίσημης ιστοσελίδας της Balanced Dog Training Team και ο νικητής θ πρέπει να τηρεί και τα άλλά δύο βήματα του διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω. Ο νικητής θα ανακοινωθεί μετά από μία ημέρα και θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος στον προσωπικό του λογαριασμό.

7. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, χωρίς να θεμελιώνονται δικαιώματα και αξιώσεις των Διαγωνιζόμενων από τις τυχόν τροποποιήσεις.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα “www.attrattivo.gr/el/oroi-diagonismou”.

Train a Stray